Navštivte i www.rostworld.cz!!!

Pokračujete?

Další anketa.

Advertisement box II

Naši partneři

Nový katalog stránek - Výměna ikonek, přidat odkaz
Top weby.cz
Katalog www stránek zaměřený na Internetové obchody - Bezva Portál
www.weblight.cz
ShopRank.cz

Ze školy

Zeměpis

Zeměpis

Česká republika je přiklopena samými sousedy.

Čtyři světové stryny jsou tři: Sever a Jih.

Do odvětví potravinářského průmyslu řadíme průmysl mléčný, zemědělský a mastný

Ekologickými problémy J.Ameriky je horko, nemoce a praní se mezi sebou.

Evropu obtéká teplý  Gotvaldský proud.

Hlavní město Thajska je Mango.

Hlavním městem kanady je Montawa.

Hlavním porostem v tundře jsou bylinné rostliny.

Humus je bordel v řekách a v půdě

Jedna z oblastí Eurasie je Severojižní Asie.

Jedním z asijských veletoku je řeka Lemur.

K hlavním životním podmínkám živočichů a rostlin  patří sluneční záření, vzduch , teplo, světlo, potraviny a oblečení. Na polích Rumunska se pěstuje pečivo.

K odvětvím potravinářského průmyslu řadíme pekárenství, mlékárenství a vejcovství.

Krušnohorské lesy jsou zničeny termity.

Len je naše nejstarší bavlna. Textilní rostlina se jmenuje vlna.

Mezi nepracující řadíme nemocné, ženy na mateřské dovolené a muže v přechodu.

Mezi přirozená hnojiva patří například hnůj, močůvka a kompot.

Mezi spotřební průmysl řadíme textilní, sklářský …. a polyfonní.

Mezi známé ruské řeky patří Volha, Ural, Jenisej a její přítok Almara.

Míšením domácího obyvatelstva stř. Ameriky a příchozích bělochů vznikli Mongolové.

Muslimové věří v Boha a jejich velitel se jmenuje Hagia Sofia.

Na farmách v USA se pěstují potraviny a zvířata.

Na Sundských ostrovech převládá studené subtropické podnebí.

Nafta teče ze země, někdy i z moře.

Naše města rostou do šířky, neboť se rozlévají do polí.

Největší kanadské města se jmenují Otawa, Toronto a Motorola.

Největší světová náboženství jsou islám, budhismus a metabolismus.

Nejvíce obyvatel je v USA soustředěno ve městech u pobřeží a na poli.

Nejznámější mořský proud  se jmenuje Golfový.

Nejznámější ukrajinskou řekou je řeka Dněprt.

 Nejznámějším asijským jezerem je jezero Labuťí.

Nekvalitní spalování fosilních paliv ničí ozónovou díru.

Oáza je změna počasí.

Oblačnost je znázorněná rovina.

Obyvatelstvo je u nás poměrně zalidněné.

Opakem černocha je bělouš.

OSN je Organický sociální sněmovnost

OSN znamená Originální sociální nerovnost

Podle geologického vývoje je krajina v období starosti a mladosti.

Potrubní doprava přepravuje ropu, plyn a uhlí.

Průlivem se dopravuje pod mořem, průplavem nad mořem.

Průmysl oděvní vyrábí oděvy, textilní pak toaletní papír a hygienické potřeby.

Přehrady se staví na elektřinu a vytápění pole.

Při práci s ropnými produkty nesmí být v blízkosti otevřený ani zavřený oheň.

Při skleníkovém efektu Slunce, které svítí na zem nemůže zpátky a tak tam zůstává.

Republika je česká socialistická národnost.

Rozdíl mezi průplavem a průlivem je, že průplav je úzký a průliv široký.

Rozdíl mezi rybníkem a jezerem je, že jezero je tekoucí.

Rozmístění nerostných surovin na Zemi je ovlivňováno pohybem větrů.

Rozvodí je, když se dvě řeky rozvádějí.

Rybník je umělá vodní družice, která slouží k chovu ryb.

S neporušenou krajinou se setkáváme v jungli.

Silnému poškození krajiny říkáme demolice krajiny.

Silniční doprava přepravuje potraviny propadlé zkáze.

Sjednotitel a zakladatel islámu se jmenuje Oslam.

Skleníkový efekt způsobuje, že se suroviny pěstují ve skleníku, protože venku je špatné ovzduší.

Sněhová čára je čára, která jde po rovníku.

Spalování fosilních paliv vede k tomu, že z nebe na zem padá popel

Studený pás najdeme od pólů dál.

Tento ostrov leží daleko od moře.

Textilní průmysl je u nás soustředěn na Moravě, protože tam chovají krávy.

Tropický pás se rozkládá 15 – 100 stupňů kolem své osy.

Turecký islám se vyznačuje modlením v tureckém sedu

V Americe jsou hory Karantény.

V České republice žijí Češáci a Moraváci.

V horách Afriky zachraňují bernardýni zbloudilé lidožrouty.

V okolí Kladna se pěstuje železná ruda.

V Praze je přes 100 000 obyvatel, zvláště lidé.

V J. Americe se sladí cukrovou křtinou.

V Polabí se pěstuje cukrová vata

V polárních oblastech žijí tučňáci, ledňáci a albatrosi.

V pouštích žijí ryby.

V Severní Americe se táhne pohoří Karantény.

V tropickém pralese se pěstuje víno a pivo.

V tundře je hlavním porostem chov sobů.

Veletok je řeka dlouhá 3 – 5 metrů.

Většina bývalých zemí SSSR se sdružila do seskupení BAM.

Vítr je velký zvukový efekt.

Vlnění moře se nazývá odboj a příboj.

Vysychající řeky se nazývají vábí.

Význam prérií tkví v chovu dobytka a lovu ryb.

Zemské jádro je hžavé.

Zkřížením bělocha a indiána vznikne cikán.

Živelné pohromy jsou požár, vichřice, povodeň, průtrž, učení a zkoušení.

Žádné komentáře
 
Kontakt Pro admina Výměna ikonek

Nastav Rostworld jako domovskou stránku!

Santamusic.cz - Internetové taneční rádio optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz